Πολιτική Απορρήτου

 

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας www.engelectronics.gr

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας www.engelectronics.gr. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, καθώς και με τη Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

 

Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας υπόκειται στους ακόλουθους όρους χρήσης:

 • Το περιεχόμενο των σελίδων αυτού του ιστότοπου είναι μόνο για γενικές πληροφορίες και την ενημέρωσή σας. Μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.
 • Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να παρακολουθεί τις προτιμήσεις περιήγησης. Οι πληροφορίες IP address, browser, device type μπορούν να αποθηκευτούν από εμάς για χρήση από τρίτους.
 • Ούτε εμείς ούτε τρίτα μέρη παρέχουμε καμία εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την απόδοση, την πληρότητα ή την καταλληλότητα των πληροφοριών και των υλικών που βρέθηκαν ή προσφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Αναγνωρίζετε ότι αυτές οι πληροφορίες και τα υλικά ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή σφάλματα και αποκλείουμε ρητά την ευθύνη για οποιεσδήποτε ανακρίβειες ή σφάλματα.

 

Η χρήση από εσάς οποιασδήποτε πληροφορίας ή υλικού σε αυτή την ιστοσελίδα είναι εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη, για την οποία δεν θα είμαστε υπεύθυνοι. Αποτελεί δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι τα προϊόντα, οι υπηρεσίες ή οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες μέσω αυτής της ιστοσελίδας ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

 

Γενικά

Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υποδηλώνει ανεπιφύλακτη συμφωνία με τους όρους χρήσης. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους αυτούς προτού χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα. Το Engelectronics.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε τους όρους χρήσης.

 

Πνευματική Ιδιοκτησία

Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα κείμενα και κάθε άλλο τι που περιέχεται στη διαδικτυακή τοποθεσία www.engelectronics.gr αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της εταιρείας ΕΝΓΚΛΕΖΟΣ. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που επίσης εκτίθενται στην ιστοσελίδα προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Απαγορεύεται στον χρήστη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, διάθεση, μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση αυτών, πέραν των όσων ρητώς ορίζονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

Ειδικότερα, επί του λογισμικού όπως και εφόσον αυτό καθίσταται διαθέσιμο προς λήψη και επισημαίνεται ως τέτοιο, παραχωρείται στο χρήστη ένα μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης στη συμφωνηθείσα έκταση ή, εφόσον δεν έχει υπάρξει σχετική συμφωνία, σε έκταση που αντιστοιχεί στον επιδιωκόμενο σκοπό από το Engelectronics.gr με αυτή τη διάθεση και παραχώρηση. Δεν υφίστανται άλλα δικαιώματα χρήσης και εκμετάλλευσης. Ιδίως δε, δεν επιτρέπεται στο χρήστη να αναπαράγει σε αντίτυπα, να διαθέτει, να μεταδίδει, να εκμεταλλεύεται ή να επιτρέπει τη δημόσια πρόσβαση στο λογισμικό.

 

Προστασία Προσωπικών Στοιχείων

Το Engelectronics.gr έχει το δικαίωμα να διατηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου, στο μέτρο που αυτό απαιτείται για την σωστή λειτουργία και ανάπτυξή της. Ο επισκέπτης διατηρεί τα δικαιώματά του, όπως το δικαίωμα ενημέρωσης [δείτε περισσότερα], πρόσβασης, αντίρρησης κ.λπ. σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

 

Ευθύνη Χρήστη

Κάθε χρήστης της ιστοσελίδας συμφωνεί με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων (Privacy) και, υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί αυτή ή οποιοδήποτε στοιχείο, πληροφορία ή άλλο τι εκτίθεται ή πηγάζει ή συνθέτει αυτή, εμπιστευτικού ή μη, κεκρυμμένου ή φανερού χαρακτήρα, κρυπτογραφημένου ή μη, με κανένα τρόπο –ενδεικτικά με δημοσίευση, επέμβαση, (ανά)μετάδοση, αντιγραφή, μεταφορά, αναπαραγωγή δεδομένων, στοιχείων, μηνυμάτων, ιών, λογισμικού, υλικού, αρχείου κ.λπ.- για την τέλεση πράξεων, οι οποίες προκαλούν ή θα μπορούσαν να προκαλέσουν προσβολή, ζημία ή βλάβη περιουσιακών ή άλλων αγαθών ή δικαιωμάτων του Engelectronics.gr, της ΕΝΓΛΕΖΟΣ ή οποιουδήποτε τρίτου, ή θα αποτελούσαν παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας.

Κάθε χρήστης, που του δίνεται η δυνατότητα να εκφραστεί με οποιονδήποτε τρόπο μέσα στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ευθύνεται απολύτως και προσωπικώς αποκλειστικά ο ίδιος και, εγγυάται για τα εκπεφραζόμενα από αυτόν, ότι αυτά αποτελούν προσωπικές του αντιλήψεις, ότι δεν προσβάλει το Engelectronics.gr και κανέναν τρίτο, είτε ως πρόσωπο είτε ως προς τα δικαιώματα και τα προστατευόμενα αγαθά του. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται χρήστης: να προσβάλει πνευματική ή βιομηχανική ιδιοκτησία, να υβρίζει ή να προσβάλει την προσωπικότητα, τη φήμη, το όνομα, τις πεποιθήσεις, τις αρχές και τη γνώμη οιουδήποτε, να αποκαλύπτει δεδομένα και στοιχεία που δεν του ανήκουν, να εκφράζεται δυσφημιστικά, παραπλανητικά, ή άλλως παράνομα, ή σε κάθε περίπτωση, να παραβιάζει η συμπεριφορά του ή οι δηλώσεις του με οιονδήποτε τρόπο την κείμενη νομοθεσία.

 

Ευθύνη Εταιρείας

Δεν ευθύνεται το Engelectronics.gr για αξιώσεις αποζημίωσης ή χρηματικής ικανοποίησης, οι οποίες αφορούν σε υλικές ζημίες ή/και βλάβες που έχουν προκληθεί λόγω χρήσης ή μη χρήσης των αναφερόμενων πληροφοριών και δεδομένων ή/και λόγω χρήσης ανακριβών και ελλιπών πληροφοριών και δεδομένων, αποκλείεται δε εν γένει η υποχρέωση για κάλυψη οιασδήποτε ευθύνης. Επιφυλάσσεται το Engelectronics.gr ρητώς του δικαιώματος τροποποίησης, συμπλήρωσης ή διαγραφής τμημάτων των επιμέρους σελίδων ή στο σύνολο, ή της προσωρινής ή οριστικής διακοπής χωρίς προειδοποίηση.Πολιτική Επιστροφών & ΑλλαγώνΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ -ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Το Engelectronics.gr μέσω της ηλεκτρονικής του σελίδας, σας δίνει την δυνατότητα να επιστρέψετε το προϊόν που έχετε αγοράσει μέσα σε 14 ημέρες από την ήμερα παραλαβής του και να σας επιστραφεί το ποσό το οποίο έχετε καταβάλει. Σύμφωνα με το άρθρο 3ε του Ν. 2251/1994 περί Προστασίας των Καταναλωτών, ο καταναλωτής μπορεί να υπαναχωρήσει από την αγορά του εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος. Σε αυτήν την περίπτωση το ποσό που έχει καταβάλει για την αγορά του πρέπει να του επιστραφεί μέσω τραπέζης το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της δήλωσης υπαναχώρησης.

Για να γίνει αυτό ο καταναλωτής από την πλευρά του θα πρέπει:

 • Να έχει διατηρήσει τη συσκευασία του προϊόντος και το ίδιο το προϊόν στην αρχική του κατάσταση.
 • Να μην έχει χρησιμοποιήσει, συναρμολογήσει, φθείρει κ.ο.κ. το προϊόν και γενικά να μην έχει προβεί σε πράξεις, που μπορούν να προκαλέσουν αλλοίωση του προϊόντος. Επίσης, δεν επιτρέπεται η αφαίρεση της ετικέτας του προϊόντος.
 • Να μην έχει χρησιμοποιηθεί και να μην υπάρχουν σημάδια λανθασμένης χρήσης ή λανθασμένης συναρμολόγησης του προϊόντος.
 • Να μην έχουν αφαιρεθεί κομμάτια ή αξεσουάρ σε περίπτωση ύπαρξης τέτοιων.
 • Να στείλει e-mail στο orders@engelectronics.gr, με το οποίο να ενημερώνει την εταιρία για την επιστροφή του προϊόντος.

Τα έξοδα επιστροφής στην περίπτωση αύτη καλύπτονται από τον καταναλωτή. Εάν κριθεί ότι οι παραπάνω προϋποθέσεις επιστροφής του προϊόντος δεν πληρούνται, η εταιρία έχει το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν στον καταναλωτή με έξοδα του τελευταίου και χωρίς να του επιστρέψει το πόσο που έχει καταβάλει για την αγορά του προϊόντος.

Εφόσον πληρούνται όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις, το χρηματικό πόσο επιστρέφεται σε λογαριασμό που ο καταναλωτής υποδεικνύει εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος και τον έλεγχο της κατάστασης αυτού.

 

ΑΛΛΑΓΕΣ

Εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να αλλάξει το προϊόν που έχει αγοράσει.

Για να γίνει αυτό ο καταναλωτής από την πλευρά του θα πρέπει:

 1. Να έχει διατηρήσει τη συσκευασία του προϊόντος και το ίδιο το προϊόν στην αρχική του κατάσταση.
 2. Να μην έχει χρησιμοποιήσει, συναρμολογήσει, φθείρει κ.ο.κ. το προϊόν και γενικά να μην έχει προβεί σε πράξεις, που μπορούν να προκαλέσουν αλλοίωση του προϊόντος. Επίσης, δεν επιτρέπεται η αφαίρεση της ετικέτας του προϊόντος.
 3. Να μην έχει χρησιμοποιηθεί και να μην υπάρχουν σημάδια λανθασμένης χρήσης ή λανθασμένης συναρμολόγησης του προϊόντος.
 4. Να μην έχουν αφαιρεθεί κομμάτια ή αξεσουάρ σε περίπτωση ύπαρξης τέτοιων.
 5. Να στείλειe-mail στο orders@engelectronics.gr με το οποίο να ενημερώνει την εταιρία για την επιστροφή/αλλαγή του προϊόντος.

Τα έξοδα επιστροφής στην περίπτωση αύτη καλύπτονται από τον καταναλωτή, όπως και τα μεταφορικά για την αποστολή του νέου προϊόντος.

Σε περίπτωση που το προϊόν που επιθυμεί ο καταναλωτής να αντικαταστήσει την αρχική αγορά δεν υπάρχει τη δεδομένη στιγμή σε διαθεσιμότητα ή δεν υπάρχει το ζητούμενο μοντέλο ή έκδοση, ο καταναλωτής δικαιούται να αναμείνει την επόμενη παραλαβή, οπότε σε αυτήν την περίπτωση η εταιρία τον ειδοποιεί είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω e-mail.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, εφόσον επιθυμείτε αλλαγή κάποιου προϊόντος, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό, στέλνοντας μας μήνυμα με το όνομα σας ,τον αριθμό παραγγελίας σας και φυσικά τον λόγο για τον οποίο επιθυμείτε να αλλάξετε το προϊόν στην ηλεκτρονική διεύθυνση orders@engelectronics.gr ή στον αριθμό +2114048709.

Επιστροφές δε γίνονται δεκτές:

Σε προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.

Σε προϊόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένα, όπως ειδικές παραγγελίες μεταλλικών ή πλαστικώνειδών, κλπ.

Ελαττωματικό Προϊόν

Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να παραπονεθεί για ένα προϊόν, εάν αυτό φέρει πραγματικά ελαττώματα ή εάν λείπουν συνομολογημένες ιδιότητες.

Ειδικότερα, εάν κατά την παραλαβή του προϊόντος παρατηρηθούν σημάδια χρήσης, όπως σκισμένη συσκευασία, γρατσουνιές, σπασίματα κ.ο.κ., ο Πελάτης θα πρέπει να υποδείξει άμεσα στον υπάλληλο της μεταφορικής εταιρίας το ελάττωμα και να ζητήσει την επιστροφή του προϊόντος. Το παράπονο καταγράφεται από τη μεταφορική εταιρία με όλα τα αναγκαία στοιχεία.

Σε περίπτωση που παραλάβετε το πακέτο με το προϊόν που έχετε αγοράσει και δε δηλώσετε εκείνη τη στιγμή στον υπάλληλο της μεταφορικής εταιρίας οποιοδήποτε παράπονο ή δεν υποδείξετε το ελάττωμα, το engelectronics.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή του.

Εάν το προϊόν παρουσιάζει ελαττώματα ή δεν φέρει συνομολογημένες ιδιότητες, ο Πελάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει:

Διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος

Μείωση του τιμήματος

Ακύρωση της πώλησης

Σε περίπτωση που επιθυμείτε τη διόρθωση ή αντικατάσταση κάποιου προϊόντος, λόγω ελαττωμάτων ή ελλείψεων, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, στέλνοντας μας μήνυμα με το όνομα σας ,τον αριθμό παραγγελίας σας και φυσικά τον λόγο για τον οποίο επιθυμείτε να αλλάξετε το προϊόν στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στον αριθμό 2114048709.

 

Ταυτότητα Εταιρείας

ENG Electronics.
Τζων Κέννεντυ 134, Αθήνα 121 36
2114048709

Επωνυμία: ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΦΜ: 108758181
ΔΟΥ: Περιστερίου
Αριθμό ΓΕΜΗ: 132285701000
Παρασκευοπούλου 2-4, Περιστέρι